Monumentaal schilderwerk

Specialist in het schilderen van monumentale panden.

Het onderhoud van monumentale panden vraagt om een professionele aanpak met een verantwoorde afweging tussen duurzaamheid en esthetische waarde. Hierbij kan het gaan om onderhoud of restauratie van uw bestaande schilderwerk of om nieuw schilderwerk binnen of buiten uw pand. Schildersbedrijf Hut & Iz uit Alkmaar is gespecialiseerd in het schilderen van monumentale panden. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt grondig geïnspecteerd op schade aan de te behandelen objecten waarbij vooraf wordt besproken hoe deze worden hersteld. Ons streven is om uw pand weer terug te brengen in oorspronkelijk staat met oog voor details en authenticiteit . De uniciteit en de monumentale waarde van uw pand blijven zo behouden.

Reparatie werkzaamheden

Hut & Iz Schilderwerken werkt met reparatiemiddelen op basis van hoogwaardige epoxyhars. Hiermee wordt voorkomen dat het reparatiemiddel los laat en er opnieuw houtrot ontstaat. Door het gebruik van hoogwaardige epoxyhars komt een duurzame hechting tot stand die jarenlang en vele schilderbeurten mee gaat.

Vergunning nodig of niet?

Voor monumentale panden geldt mogelijk dat schilderwerk vergunningplichtig is. Uw gemeente kan u hierover meer vertellen. Onderhoud waarbij, kleur, vormgeving en materiaalsoort niet wijzigt kunt u over het algemeen zonder vergunning uitvoeren. Overleg met uw gemeente kan vertraging voorkomen en helpen uw wensen af te stemmen inzake het beeldbepalend- of monumentale karakter en de technische mogelijkheden.

Subsidieregelingen

Er zijn diverse subsidieregelingen om cultureel erfgoed te onderhouden en te restaureren. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking via uw gemeente of provincie. Voor een woonhuis in particulier bezit komt u vaak niet in aanmerking voor instandhoudingssubsidie vanuit de rijksoverheid. Voor panden met een beeldbepalend karakter gelden over het algemeen wel voordeelregelingen. Informeer hiervoor bij uw gemeente.
Uw pand weer terug in oorspronkelijk staat.
Hut & Iz Schilderwerken
Westerweg 30
1815 DE Alkmaar
+31 (0)6 21 628 696
info@hutenizschilderwerken.nl

KvK: 60412771